آدرس: استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی آستانه، شرکت ماشین سازی مبتکران

شماره تلفن : 08638229476
مشاوره فنی و فروش: سعید فرجی 09120536138
سایت و بازاریابی: میثم صوفی 09120941291
پست الکترونیک: m.soofi.n@gmail.com